Hết hàng
Tỉ VND

Al Merkaadh (MBR city)

1,2,3 & 4 phòng ngủ

43.8 m2 – 164 m2

SOLD OUT
Tỉ VND

Nad Al Sheba First

1, 1.5, 2 & 3 phòng ngủ

48.6 m2 – 166.3 m2

New Launch
Tỉ VND

Ras Al Khor Road

1,2,3,4 phòng ngủ

49 m2 – 238 m2

New Launch
Tỉ VND

Al Hebiah First

1, 1.5 & 2 phòng ngủ

50 m2 – 92 m2

New Launch