Hình ảnh BĐS

Bất động sản

Hết hàng
AED 755.000

Al Merkaadh (MBR city)

1, 2, 3 & 4 Bedrooms

472 to 1,767 Sq Ft

SOLD OUT
AED 1.200.000

Nad Al Sheba First

1, 1.5, 2 & 3 Bedrooms

523,88 to 1,790 Sq Ft

New Launch
AED 1.100.000

Sobha Hartland

1 to 4 Bedroom

537 to 2,562.35 Sq Ft

New Launch
AED 981.154

Al Hebiah First

1, 1.5 & 2 Bedroom

538 to 988 Sq Ft.

New Launch